PRZETARG

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym budowy budynku hotelowego w Górznie w powiecie brodnickim według zamieszczonej specyfikacji – kosztorysu ofertowego w pdf

Kryterium oceny oferty jest cena wykonania całej inwestycji – wygrywa oferta z najniższą ceną

Termin składania ofert – do dnia 02.10.2018

W przypadku złożenia ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo – podmioty te zostaną wykluczone z postępowania.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym postępowania zostanie unieważnione.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie www.dworekwapionka.pl

W razie pytań proszę o maila/telefon