KOMPLETY WYPOCZYNKOWE – 11402

GALERIA

 

Wymiary i ceny

CENA PLN BRUTTO WYMIARY

CM

1140217 OTTOMANA 2337 94 191 94
1140235 SOFA 2 1993 145 97 97
1140238 SOFA 3 2376 201 97 97
1140246 ELEMENT 1 osobowy do narożnika 1284 58 97 97
11402-48-46-56 NAROŻNIK 6312 226 285 97
11402-48-56 NAROŻNIK 5028 226 227 97
11402-55-46-49 NAROŻNIK 6312 285 226 97
11402-55-49 NAROŻNIK 5028 227 226 97